ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πιστοποιήσεις Πληροφορικής

Λίγα λόγια για την VELLUM

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Vellum Global Educational Services ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μαθητών, φοιτητών, ανέργων και εργαζομένων. Είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του τμήματος Διεθνών Εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Cambridge (University of Cambridge International Examinations) στα πιστοποιητικά πληροφορικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Τέλος έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2000, ISO 17024 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αρ. Πρωτ. Γ/25055/1-12-2005 και το οποίο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών της.

Πιστοποίηση Πληροφορικής Cambridge International Diploma IN IT Skills

Τι είναι το Cambridge International Diploma IN IT Skills; Είναι βασισμένο στο σύγχρονο λογισμικό και πληρεί τις απαιτήσεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξετάζει τις πιο σημαντικές δεξιότητες στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΟΕΕΚ) με την Γ/4516/2006 απόφαση ως Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Τα πιστοποιητικά Cambridge International Diploma in IT skills γίνονται δεκτά σε όλο τον κόσμο για το υψηλό επίπεδο των γνώσεων και των διαδικασιών εξέτασης. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε όλο τον κόσμο μέσα από ένα δίκτυο σχολείων, κολεγίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από τα πιστοποιητικά του Cambridge;

Τα πιστοποιητικά Cambridge International in Diploma IT Skills απευθύνονται σε κάθε είδους υποψήφιο είτε είναι μαθητής, φοιτητής ή εργαζόμενος. Μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες του στη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και να αποκτήσει αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Ακόμη κι αν δεν υπάρχει προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στη χρήση Η/Υ είναι ιδανικό για την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στη χρήση του υπολογιστή.

Χρόνος διδασκαλίας για την απόκτηση των πιστοποιητικών IT Skills

Ο χρόνος διδασκαλίας για την απόκτηση των αναγκαίων και απαραίτητων προσόντων που πιστοποιεί το Cambridge International Diploma in IT Skills ποικίλει, όπως όλα τα προγράμματα των μαθημάτων σχεδιάζονται με σκοπό να είναι σύντομα και ευέλικτα. Πληροφορίες για τις εξετάσεις και τα πιστοποιητικά Οι εξετάσεις γίνονται με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο υποψήφιος πρέπει μέσα σε ένα συγκεκριμένο και καθορισμένο χρόνο (45 λεπτά) να ολοκληρώσει μια σειρά ασκήσεων. Τα αποτελέσματα εκδίδονται στο τέλος της εξέτασης αφού ο υπολογιστής ελέγχει τις απαντήσεις άμεσα.

Οι εξετάσεις διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε σε περίπτωση αποτυχίας να μπορεί ο υποψήφιος να επανεξεταστεί χωρίς να περιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται: Ως μεμονωμένα πιστοποιητικά για κάθε ένα από τα έξι (6)γνωστικά αντικείμενα. Για τα τρία (3) υποχρεωτικά από τον ΑΣΕΠ γνωστικά αντικείμενα , σε ενιαίο πιστοποιητικό. Για το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων του ΟΕΕΚ.(Full Diploma)


Cambridge International Diploma IN IT Skills Proficiency

Γιατί IT Skills Proficiency; Είναι το μόνο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που εκδίδεται από τμήμα Διεθνών Εξετάσεων του μεγαλύτερου Ευρωπαiκού Πανεπιστημίου.

Το τμήμα διεθνών εξετάσεων του Πανεπιστημίου Cambridge αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο από Υπουργεία Παιδείας, Πανεπιστήμια, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς. Έχει τα χαμηλότερα και ανταγωνιστικότερα εξέταστρα. Η βαθμολογία είναι αντικειμενική γι’ αυτό διευκολύνει τη επιτυχία του εξεταζόμενου.

Στους σπουδαστές παρέχεται πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη. Δεν χρειάζεται ετήσια ανανέωση και δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Είναι προνόμιο να έχει κανείς στο βιογραφικό του το Cambridge, καθώς οι κάτοχοι του συγκεκριμένου πιστοποιητικού είναι περιζήτητοι στον ανταγωνιστικό χώρο του ιδιωτικού τομέα.

Το IT Skills Proficiency είναι αναγνωρισμένο απ’ το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΟΕΕΚ) και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.