ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι Εγκαταστάσεις μας

To Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ANKO και το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 1&2 ΑΝΚΟ, παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, οι οποίες ανταποκρίνονται και στις πιο απαιτητικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας αποτελούνται από 2000 τ.μ. εργαστηριακών εγκαταστάσεων με εκπαιδευτικές κουζίνες & Ζαχαροπλαστεία, Εστιατορία, Bar & Barista, Reception, αίθουσες οροφοκομίας, εργαστήρια η/υ και θεωρητικές αίθουσες με πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Η έδρα της Σχολής μας βρίσκεται στην Κω (Ελ. Βενιζέλου 79), ενώ διαθέτουμε και 3 παραρτήματα στη Ρόδο (Γ. Σεφέρη 78-80), στην Κάλυμνο (Φλασκάς) και στη Λέρο (Τεμένια). Το κάθε παράρτημα λειτουργεί αυτοτελώς, διαθέτοντας το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό και φυσικά εργαστηριακούς χώρους και αίθουσες διδασκαλίας υψηλών προδιαγραφών. Τέλος διαθέτουμε μία πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο με τίτλους βιβλίων σχετικών με τις Τουριστικές Σπουδές.

Οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις μας πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για την ασφάλεια, εργονομία και άνεση των εκπαιδευομένων. Η χρήση σύγχρονων Η/Υ και ο ποιοτικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός που συνοδεύεται από πληθώρα εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού και άλλων εκπαιδευτικών εργαλείων διαθέσιμα σε όλους τους εκπαιδευόμενους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των σπουδών τους, η διαρκής και ταχύτατη πρόσβαση στο Internet, καθώς και ένα ευρύ σύνολο εργαλείων για την αξιοποίηση όλων των υπηρεσιών του διαδικτύου, μας χαρακτηρίζουν μοναδικούς στις υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα των τουριστικών επαγγελμάτων όπου χρησιμοποιούνται κατά κόρον οι νέες τεχνολογίες. Ο σύγχρονος αυτός εξοπλισμός παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης των μαθημάτων με τη χρήση πολυμέσων και γενικότερα όλων των σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης, χαρακτηρίζοντας τη διδασκαλία διαδραστική.
Συνολικά, οι χώροι της σχολής μας ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες στο χώρο των Τουριστικών Σπουδών
Μία επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας θα σε πείσει!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ