ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Page 1 of about 1 results
  • Είσαι άνεργος από 29 -64 ετών. Άνοιξε το Voucher άνω των 29 ετών.

    Είσαι άνεργος από 29-64 ετών. Άνοιξε το Voucher άνω των 29 ετών.

    Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών ( 3,5 εβδομάδες περίπου) και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 500 ωρών (περίπου 5 μήνες) σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας (Εμπόριο, Τουρισμός).

    Όλοι οι ωφελούμενοι  θα  λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα για τη θεωρία 600 € και την πρακτική άσκηση 2000 €, δηλαδή σύνολο 2.600 ευρώ.

    Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ