ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Το Ι.ΙΙΕΚ ΑΝΚΟ, από την έναρξη της πετυχημένης πορείας του, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ δικτύου συνεργατών, μέσω του οποίου οι σπουδαστές μας ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ τις γνώσεις ΤΟΥΣ και ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ εμπειρίες, που θα τους οδηγήσουν σε μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Συνεργαζόμενοι Φορείς στην ΚωΣυνεργαζόμενοι Φορείς στην Ρόδο