Κατηγορίες

Ειδικότητες Ι.Ε.Κ

Ολιγοήμερα Σεμινάρια

Εστίαση

Κύκλοι Σπουδών

Αισθητική/Spa

Επιχειρηματικά Σεμινάρια

Υπολογιστές/Πληροφορική

Γλώσσες

Επιδοτούμενα Προγράμματα

ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Hotel Management

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
  • 1 Νοεμβρίου 2016
 • ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
  • Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
 • Περιγραφή προγράμματος σπουδών (Hotel Management)

Ο Τουρισμός αποτελεί την βαριά βιομηχανία της Ελλάδας και γνωρίζει διαρκή ανάπτυξη. Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Τουρισμού και Ταξιδίων (W.T.T.C) οι τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα από 18 εκατομμύρια θα αυξηθούν στα 28 εκ. ενώ οι θέσεις εργασίας στον τουρισμό από 963 χιλιάδες θα αυξηθούν στις 1.349.000 θέσεις.
Οι σπουδές στο τμήμα Διοίκηση Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αποσκοπούν στην δημιουργία Στελεχών μεγάλων Ξενοδοχειακών Μονάδων. Ο σπουδαστής εκπαιδεύεται για όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου: υποδοχής reception fron office & back office, Διοίκησης, Marketing & Πωλήσεις, Διοίκηση προσωπικού, Συνέδρια-Εκδηλώσεις, Επισιτιστικά, Bar & Οροφοκομία με δυνατότητα εξέλιξης από Προϊστάμενο τμήματος έως και Διευθυντή ξενοδοχείου.
Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στις πρότυπες εγκαταστάσεις της σχολής στην Κω και στην Ρόδο.

 • Επαγγελματικές προοπτικές

Ο απόφοιτος μπορεί να εξελιχθεί επαγγελματικά και να ανέλθει από Προϊστάμενος τμήματος έως και Διευθυντής ξενοδοχείου.

 • Διάρκεια σπουδών

Η φοίτηση είναι 2 έτη. Κάθε έτος αποτελείται από 2 εξάμηνα. Τα μαθήματα ξεκινούν Νοέμβριο και λήγουν τον Μάιο. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική εκτός και αν ο μαθητής έχει ένσημα στο Ξενοδοχείο.

 • Μαθήματα προγράμματος σπουδών

Αρχές Οικονομικής θεωρίας
Τουρισμός – Τουριστική γεωγραφία, είδη τουρισμού & πακέτα I & II
Οργάνωση και λειτουργία ξενοδοχείων
Διοίκηση επιχειρήσεων & Διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
Διοίκηση Προσωπικού
Marketing – προώθηση πωλήσεων
Οργάνωση και λειτουργία εστιατορίου
Οργάνωση Συνεδρίων & εκδηλώσεων
Υγιεινή και Ασφάλεια
Bar - Οινολογία
Τροφογνωσία – Εδεσματολόγιο
Οργάνωση & Λειτουργία Μαγειρίου
Ξενοδοχειακές εφαρμογές με χρήση Η/Υ
Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελάτων
Τμήμα Οροφοκομίας & συνεργασία με την Reception
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

Τα μαθήματα με αστερίσκο (*) είναι έξτρα μαθήματα τα οποία η Anko παρέχει δωρεάν στους μαθητές της για την συμπλήρωση γνώσεων σύμφωνα με τις νέες τάσεις:

Ιταλικά*
Reception Πωλήσεις – Κρατήσεις , Συμβόλαια λογισμικό Protel της HIT
Αντιμετώπιση κρίσεων – δύσκολων πελατών και παραπόνων *
Οικολογική Διαχείριση Ξενοδοχείου*
Πρακτικές οικονομικές εφαρμογές με το Excel *
Bartender level 2 cocktail *
Barista για καφέ & Latte art *
Τέχνη σερβιρίσματος *
Οροφοκομία – καθήκοντα προϊσταμένης ορόφων

 • Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

Απαραίτητη προϋπόθεση να σας αρέσει ο τουρισμός, να έχετε οργανωτικό και διοικητικό προφίλ.
Εάν δεν έχετε απολυτήριο μπορείτε να παρακολουθήσετε τα ταχύρυθμα προγράμματα σπουδών Ξενοδοχειακών Επαγγελμάτων, χωρίς καμία προϋπόθεση. Δείτε εδώ το πρόγραμμα.
Δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
Δεν απαιτείται πτυχίο ξένης γλώσσας.
Η εγγραφή στο Ι.ΙΕΚ δικαιολογεί την αναβολή στο στρατό (για τους άντρες)

 • Πτυχία - πιστοποιήσεις - εξετάσεις

Κατά την διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιούνται ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στο ΙΙΕΚ ΑΝΚΟ οι απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία αποτελεί μία σίγουρη επένδυση για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Εν συνεχεία, οι απόφοιτοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Ι.ΙΕΚ ΑΝΚΟ, αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο:

 • είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επιπέδου 4, (Ν. 4186/2013, άρθρο 25, παρ.1ε), που αντιστοιχεί σε Επίπεδο Σπουδών 5 σύμφωνα με την αντιστοίχηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Οι απόφοιτοι, με την απόκτηση του συγκεκριμένου Διπλώματος, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 • είναι Κρατικό και χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας, έπειτα από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Στις εξετάσεις αυτές έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απόφοιτοι όλων των ΙΕΚ της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών.
 • είναι ισότιμο των Δημοσίων ΙΕΚ.

Τέλος, οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΑΝΚΟ ως κάτοχοι του εν λόγω Διπλώματος, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α'/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α'/31-12-03), και μοριοδοτούνται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

 • Λοιπές Πληροφορίες

Οι σπουδές Hotel Management στην Anko academy σε Κω και Ρόδο αποτελούν μία μοναδική εμπειρία που θα σας συναρπάσει. Το πρόγραμμα σπουδών, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά α'ποιότητας, οι καταξιωμένοι υψηλού κύρους καθηγητές, οι έξτρα δραστηριότητες, οι επιμορφωτικές ημερίδες και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, το ενδιαφέρον και η ουσιαστική μέριμνα της σχολής για την εύρεση εργασίας για κάθε σπουδαστή/στρια ξεχωριστά, αποτελούν μερικά από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Anko academy.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

1. Ταυτότητα
2. ΑΦΜ
3. Έγχρωμες Φωτογραφίες Ταυτότητας (2)
4. Τίτλος Σπουδών (απολυτήριο Λυκείου, επαλ, ή ΤΕΕ ή πτυχίο) ΠΡΟΣΟΧΗ! Τίτλος σπουδών δεν απαιτείται για τα ταχύρυθμα τμήματα του ΚΔΒΜ.
5. ΑΜΚΑ
6. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία να αναγράφεται η προϋπηρεσία (προαιρετικό)
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 

 • iconsiiek-4
  iconsiiek-4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ